Tribine u organizaciji Društva demografa Srbije

Izazovi međunarodnih migracija kod nas i u svetu: potreba za novim istraživanjima

Predavač: dr Jelena Predojević-Despić, Centar za demografska istraživanja - Institut društvenih nauka

Balkanska migraciona ruta: Šta znamo o tome?

Predavač: dr Danica Šantić, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

25 godina Društva demografa Srbije

Predavač: mr Goran Penev, Centar za demografska istraživanja - Institut društvenih nauka

Demografski profil samozaposlenog stanovništva u Srbiji

Predavač: dr Vera Gligorijević, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

Uticaj temperature vazduha na sezonalnost mortaliteta

Predavač: dr Daniela Arsenović, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Istorijsko-demografske i etnodemografske osnove razvitka stanovništva Istočne Srbije

Predavač: dr Aleksandar Knežević, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu

Predavač: dr Danica Šantić, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

From Definitions to Projections: A Journey Through Population Statistics in Eurostat

Predavač: dr Giampaolo Lanzieri, Team Leader "Demography, Migration and Projections" Statistical Office of the European Union

Demografski potencijal malih gradova Srbije

Predavač: msr Vlasta Kokotović, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU

Popis 2011

Predavači: Snežana Lakčević i  mr Ljiljana Đorđević, Republički zavod za statistiku