Demografisanje

Demografisanje I

Demografska perspektiva razvedenih brakova i značaj obrazovanja za stabilnost i ishode braka u Hrvatskoj i Srbiji

Panelisti: Petra Međimurec, Ivan Čipin, Mirjana Bobić, Vera Gligorijević, Dario Mustač, Damjan Bakić

Demografisanje II

Smrtnost stanovništva Srbije

Panelisti: Ivan Marinković i Marko Galjak

Demografisanje III

Socijalna i materijalna deprivacija starih u Srbiji

Panelisti: Ivana Poljak i Gordana Matković

Demografisanje IV

Pogledi na politike prema niskom fertilitetu

Panelisti: Petar Vasić i Ankica Šobot

Demografisanje V

Ukrajinska izbeglička kriza i pružanje privremene zaštite: primeri Slovenije i Turske.

Panelisti: Sanja Cukut Krilić i Faruk Çam

Demografisanje VI

Translocal Care Across Kosovo's Borders. Reconfiguring Kinship Along Gender and Generational Lines.

Panelisti: Carolin Leutloff-Grandits

Demografisanje VII

Demografska istorija Srbije (19. i početak 20. veka) - izvori podataka i mogućnosti istraživanja

Panelisti: Aleksandra Vuletić

Demografisanje VIII

Predstavljanje projekta: Međunarodne migracije studenata u kontekstu Srbije i (re)konstrukcija identiteta: Ključna pitanja i elementi za javne politike

Rukovoditeljka projekta: Vesna Lukić

Demografisanje IX

Predstavljanje projekta: Populaciona dinamika u kontekstu izazova životne sredine u Srbiji

Rukovoditeljka projekta: Natalija Mirić