Spisak članova

R.b. Ime Prezime Institucija Član od Funkcija
1 Biljana Radivojević Ekonomski fakultet, Beograd 1990
2 Ljiljana Đorđević Republički zavod za statistiku 1997
3 Ivan Marinković Demographic Research Centre of Institute for Social Sciences, Belgrade 2003 potpredsednik/ica
4 Branislav Đurđev Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad 1991
5 Mirjana Devedžić Geografski fakultet, Beograd 1996
6 Goran Penev Independent 1990
7 Gordana Vojković Geografski fakultet, Beograd 1990
8 Ljiljana Sekulić Republički zavod za statistiku 1990
9 Mirjana Rašević Principal Research Fellow (retired), Institute of Social Sciences, Belgrade, Serbia 1990
11 Svetlana Radovanović Geografski fakultet, Beograd 1992
12 Mirjana Bobić Filozofski fakultet, Beograd 1996 predsednik/ica
14 Gordana Bjelobrk Republički zavod za statistiku 1997
15 Jelena Predojević-Despić Centar za demografska istraživanja, IDN, Beograd 1997
16 Milka Bubalo-Živković Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad 2000
18 Petar Vasić University of Belgrade - Faculty of Geography 2001
19 Aleksandar Knežević Univesity of Belgrade - Faculty of Geography, Department for Demography 2002
20 Danica Šantić Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet 2002
21 Ankica Šobot Institute of Social Sciences 2003
22 Biljana Stanković Centar za demografska istraživanja, IDN, Beograd 2003
23 Ana Gavrilović - 2005
24 Vladimir Nikitović Institute of Social Sciences 2005
25 Vesna Lukic Institut društvenih nauka, Beograd 2006
27 Snežana Lakčević Republički zavod za statistiku 2006
28 Jelena Stojilković Gnjatović Geografski fakultet Univerzitet u Beogradu 2006
29 Vlasta Kokotović Kanazir Research associate 2006
30 Marko Filipović Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU, Beograd 2006
31 Dragana Paunović 2006
32 Daniela Arsenović University of Novi Sad, Faculty of Sciences 2010
33 Ljubica Ivanović Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad 2010
35 Anđelija Ivkov-Džigurski Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad 2010
36 Milica Solarević Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad 2010
37 Snježana MRĐEN Institut društvenih nauka, Beograd 2010
38 Drasko Marinkovic University of Banja Luka 2010
39 Aleksandar Mićanović 2011
41 Vera Gligorijevic University of Belgrade Faculty of Gegraphy 2012 član/ica predsedništva
42 Stefan Janković Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave 2013
44 Radmila Veljović 2013
45 Vanja Javor 2013
46 Suzana Stanojković 2014
47 Marija Mucić Republički zavod za statistiku 2014 član/ica predsedništva
48 Marija Ivković 2014
49 Marija Anđelković-Stoilković 2014
50 Bojan Đerčan Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad 2014
51 Gordana Matković Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) u Beogradu 2015
52 Olica Radovanović Zavod za javno zdravlje "Timok" Zaječar 2016
53 Mirjana Popović Republički zavod za statistiku 2016
54 Natalija Mirić Geografski fakultet, Beograd 2016
55 Rajko Vranjes Republički zavod za statistiku Republike Srpske 2016
56 Aleksandar Majic University of Banja Luka, Faculty of Science and Mathematics 2016
57 Miloš Nikolić 2016
58 Nevena Radić 2017
59 Damjan Bakić 2017
60 Ivana Magdalenić 2017
61 Olga Jankov 2017
62 Jelena Nešić 2017
63 Svetlana Selaković 2017
64 Verica Janeska PhD, Professor, Institute of Economics-Skopje 2017
65 Aleksandra Lozanoska Ekonomski institut-Skoplje, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij-Skoplje 2017
66 Marko Galjak Institut društvenih nauka, Beograd 2018 sekretar/ka
67 Ljubica Jarić delhaize 2018
68 Milica Vesković Anđelković Faculty of Philosophy, University of Belgrade 2019
69 Suzana Marković Krstić Filozofski fakultet Niš 2020
70 Bojan Jovanovic 2021
71 Suzana Lović Obradović Geographical institute "Jovan Cvijić" SASA 2021
72 Nina Ivanović Geografski fakultet 2021
73 Ljubica Kovačević Gevekom 2021
74 Marija Ljakoska Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Institute of Geography 2021
75 Fehim Licina Fehim Licina 2022
76 Ivana Poljak Institut društvenih nauka 2022
79 Maja Berber / 2014
80 Ana Tramosljanin Univerzitet u Stokholmu 2022
81 Nela Milošević Opštinska uprava opštine Smederevska Palanka 2022
82 Mariana Lukić Tanović University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Department of Geography 2022
83 Saša Milosavljević Odsek za geografiju, PMF, Kosovska Mitrovica 2022
84 Marko Petrović Geografski fakultet u Beogradu 2023
85 Zorica Pogrmić Faculty of Sciences. Geography, Tourism, and Hotel Management. University of Novi Sad 2023
86 Milena Sekulić Institute of Social Sciences 2023
88 Srđan Mate 2024
89 Tereza Nanasi 2024